Gaudeamus® 2016

Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova
Ulice Smetanovo nábřeží 6
PSČ 110 01
Mesto Praha 1
Kraj Praha
Štát Česká republika
Telefón +420 222 112 281
Fax +420 224 235 644
E-mail studijni@fsv.cuni.cz
Web www.fsv.cuni.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
PRIJÍMACIE SKÚŠKY ANO, NIE
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov, SCIO testy, pohovor
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.fsv.cuni.cz/FSV-24.html

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 28. 2./31. 3.
Poplatok za podanie prihlášky 590/640 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 3 855
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 1 073
Úspešnosť prijatia v minulom období 28 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: Údaje vychádzajú z podmienok prijímacieho konania pre akademický rok 2016/17, Správy o prijímacom konaní na štúdium na fakultách Univerzity Karlovej v Prahe pre akademický rok 2015/16 a Opatrenie rektora č. 4/2016 Harmonogram prijímacieho konania na štúdium pre akademický rok 2017/18.
                                               Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2017/18 pre bakalárske a magisterské študijné programy budú zverejnené na adrese http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ najneskôr 4 mesiace pred termínom podania prihlášok.