Gaudeamus® 2017

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
Ulice Ke Karlovu 3
PSČ 121 16
Mesto Praha 2
Kraj Praha
Štát Česká republika
Telefón +420 221 911 262
Fax
E-mail stud@dekanat.mff.cuni.cz, andrea.kadlecova@mff.cuni.cz
Web www.mff.cuni.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
PRIJÍMACIE SKÚŠKY ANO, NIE
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz.htm

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 28. 2./31. 3.
Poplatok za podanie prihlášky 590/640 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 731
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 983
Úspešnosť prijatia v minulom období 57 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: Údaje vychádzajú z podmienok prijímacieho konania pre akademický rok 2017/18, Správy o prijímacom konaní na štúdium na fakultách Univerzity Karlovy pre akademický rok 2017/18 a Opatrenie rektora č. 4/2016 Harmonogram prijímacieho konania na štúdium pre akademický rok 2017/18.
                                               Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2017/18 pre bakalárske a magisterské študijné programy budú zverejnené na adrese http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ najneskôr 4 mesiace pred termínom podania prihlášok.