Gaudeamus® 2017

Pedagogická fakulta
Univerzita Karlova

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Pedagogická fakulta
Univerzita Karlova
Ulice Magdalény Rettigové 4
PSČ 116 39
Město Praha 1
Kraj Praha
Stát Česká republika
Telefon 221 900 261
Fax 224 947 150
E-mail uchazec@pedf.cuni.cz
Web www.pedf.cuni.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO, NE
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení
Forma přijímacích zkoušek vlastní forma testů, pohovor, talentové
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek web.pedf.cuni.cz/docs.php?cid=211

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce28. 2./31. 3.
Poplatek za podání přihlášky 590/640 Kč
Počet zájemců o bakalářské/mag. presenční studium 3 590/239
Počet přijatých v bakalářském/mag. presenčním studiu 925/104
Úspěšnost přijetí v minulém období 26 %/44 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů)
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří
Organizujeme přípravné kurzy

Komentář a specifické požadavky: Údaje vychází z podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2017/17, Zprávy o přijímacím řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy v Praze pro akademický rok 2015/16 a Opatření rektora č. 4/2016 Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2017/18.
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18 pro bakalářské a magisterské studijní programy budou zveřejněny na adrese http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ nejpozději 4 měsíce před termínem podání přihlášek.