Gaudeamus® 2016

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Česká zemědělská univerzita v Praze

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ulice Kamýcká 129
PSČ 165 00
Mesto Praha 6 - Suchdol
Kraj Praha
Štát Česká republika
Telefón +420 224 384 668
Fax
E-mail agro@af.czu.cz
Web www.af.czu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS, ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 11. - 15. 6. 2018
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, podľa prospechu zo SŠ*, talentové**
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 500,- Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 2 566
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 700
Úspešnosť prijatia v minulom období 27 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov biológia (chémia, matematika)
Termín dňa otvorených dverí 24. 11. 2017, 19. - 20. 1. 2018, 23. 3. 2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: *výsledok maturity, **pri programe Záhradná a krajinná architektúra