Gaudeamus® 2016

Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ulice Kamýcká 1176
PSČ 165 21
Mesto Praha
Kraj Praha
Štát Česká republika
Telefón +420 224 383 848
Fax
E-mail molikova@fld.czu.cz
Web www.fld.czu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS, ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 6. - 10. 6. 2016
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, pohovor
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.fld.czu.cz/cs/?r=3463

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2016
Poplatok za podanie prihlášky 500,- Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 118
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 960
Úspešnosť prijatia v minulom období 86 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika
Termín dňa otvorených dverí 22. - 23. 1. 2016
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: