Gaudeamus® 2016

Technická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Technická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ulice Kamýcká 129
PSČ 165 21
Mesto Praha 6 - Suchdol
Kraj Praha
Štát Česká republika
Telefón +420 224 383 211
Fax +420 234 381 828
E-mail kucerova@tf.czu.cz
Web www.tf.czu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS, ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky
Termín prijímacieho konania 13. - 17. 6. 2016
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok jurca.tf.czu.cz/prijMa.pdf, jurca.tf.czu.cz/prijFy.pdf

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2016
Poplatok za podanie prihlášky 500,- Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 2 031
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 1 100
Úspešnosť prijatia v minulom období 54 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika
Termín dňa otvorených dverí 22. - 23. 1. 2016
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: