Gaudeamus® 2016

Fakulta životního prostředí
Česká zemědělská univerzita v Praze

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta životního prostředí
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ulice Kamýcká 129
PSČ 165 21
Mesto Praha 6 - Suchdol
Kraj Praha
Štát Česká republika
Telefón +420 224 383 765, +420 224 383 752
Fax +420 234 381 854
E-mail tuharska@fzp.czu.cz
Web www.fzp.czu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS, ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 13. - 16. 6. 2016
Forma prijímacích skúšok Vastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.fzp.czu.cz/cs/?r=3272

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2016
Poplatok za podanie prihlášky 500,- Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 890
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 600
Úspešnosť prijatia v minulom období 32%

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 22. - 23. 1. 2016
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: