Gaudeamus® 2016

Fakulta tropického zemědělství
Česká zemědělská univerzita v Praze

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta tropického zemědělství
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ulice Kamýcká 129
PSČ 165 21
Mesto Praha 6 - Suchdol
Kraj Praha
Štát Česká republika
Telefón +420 224 382 164
Fax +420 234 381 829
E-mail studijniftz@ftz.czu.cz
Web www.ftz.czu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS, ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky
Termín prijímacieho konania 8. - 10. 6. 2016
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2016
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 203
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika, biológia
Termín dňa otvorených dverí 22. - 23. 1. 2016
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: