Gaudeamus® 2016

Institut vzdělávání a poradenství
Česká zemědělská univerzita v Praze

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Institut vzdělávání a poradenství
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ulice V Lázních 3
PSČ 159 00
Mesto Praha 5 - Malá Chuchle
Kraj Praha
Štát Česká republika
Telefón +420 224 386 000, +420 251 810 878
Fax +420 251 811 364
E-mail chuchle@ivp.czu.cz
Web www.ivp.czu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS, ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 6. - 10.6. 2016
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, podľa prospechu zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.ivp.czu.cz/cs/?r=1493

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2016
Poplatok za podanie prihlášky 500,- Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 556
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 140
Úspešnosť prijatia v minulom období 25 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 22. - 23. 1. 2016
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: