Gaudeamus® 2016

Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Ulice Zemědělská 1
PSČ 613 00
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 545 133 008
Fax +420 545 212 044
E-mail viktori1@mendelu.cz
Web www.af.mendelu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania 13. - 17. 5. 2013
Forma prijímacích skúšok Prospech zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.af.mendelu.cz/cz/prijimaci_rizeni

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2013
Poplatok za podanie prihlášky 440 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 996
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 717
Úspešnosť prijatia v minulom období 36 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov biológia, chémia
Termín dňa otvorených dverí 4. 1., 18. 1., 1. 2. 2013
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: