Gaudeamus® 2016

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelova univerzita v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelova univerzita v Brně
Ulice třída Generála Píky 2005/7
PSČ 613 00
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 545 136 121, +420 545 136 112
Fax
E-mail studijni.frrms@mendelu.cz
Web www.frrms.mendelu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 10. 6. - 21. 6. 2013
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety Test študijných predpokladov, cudzí jazyk
Vzor prijímacích skúšok www.frrms.mendelu.cz/cz/fakulta/uredni_deska/prijimaci_rizeni

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 4. 2013
Poplatok za podanie prihlášky 440 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 551
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 337
Úspešnosť prijatia v minulom období 22 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov spoločensko-vedný základ
Termín dňa otvorených dverí 11. 1., 25. 1., 15. 2. 2013
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: V rámci štátnej maturity odporúčame ako voliteľný ďalší cudzí jazyk.