Gaudeamus® 2016

Institut celoživotního vzdělávání
Mendelova univerzita v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Institut celoživotního vzdělávání
Mendelova univerzita v Brně
Ulice Zemědělská 5
PSČ 613 00
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 545 135 209
Fax
E-mail czv@mendelu.cz
Web www.icv.mendelu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 15. 4. 2013, 9. a 10. 5. 2013
Forma prijímacích skúšok SCIO testy, vlastná forma testov, pohovor, prospech zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.icv.mendelu.cz/cz/studium/bakalarske/svp/prijimaci_rizeni

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2013
Poplatok za podanie prihlášky 440 Kč/500 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 123
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 40
Úspešnosť prijatia v minulom období 33 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Dejepis, Základy spoločenských vied, Slovenský jazyk (UOP, UPVOV) Matematika, Ekonomika (TZP)
Termín dňa otvorených dverí 7. 1. 2013, 1. 2. 2013
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: Učiteľstvo odborných predmetov - UOP, Učiteľstvo praktického vyučovania a odborného výcviku - UPVOV, Technické znalectvo a poisťovníctvo - TZP