Gaudeamus® 2016

Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Ulice Zemědělská 1
PSČ 613 00
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 545 134 006
Fax +420 545 211 422
E-mail studpri@mendelu.cz
Web www.ldf.mendelu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania Jún 2013
Forma prijímacích skúšok SCIO testy, vlastná forma testov, prospech zo SŠ, talentové
Zameranie prijímacích skúšok na predmety Matematika, fyzika, biológia, všeobecné študijné predpoklady, prospech zo strednej školy
Vzor prijímacích skúšok www.ldf.mendelu.cz/cz/prijimaci-rizeni/vzorove_testy_2008

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2013
Poplatok za podanie prihlášky 440 až 590 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 200
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 550
Úspešnosť prijatia v minulom období 46 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov matematika, biológia, fyzika, angličtina
Termín dňa otvorených dverí 7. 12. 2012, 1. 2. 2013
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: