Gaudeamus® 2016

Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Ulice Zemědělská 1
PSČ 613 00
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 545 132 701
Fax +420 545 132 727
E-mail studijni@pef.mendelu.cz
Web www.pef.mendelu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 22. 4. - 26. 4. 2013
Forma prijímacích skúšok SCIO testy, vlastná forma testov, prospech zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety Matematika, cudzí jazyk
Vzor prijímacích skúšok www.pef.mendelu.cz/cz/prijimaci_rizeni/testy_pouzite_na_prijimacich_zkouska_v_minulych_obdobich

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 11. Marec 2013
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 3 354
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 1 429
Úspešnosť prijatia v minulom období 43 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika
Termín dňa otvorených dverí 4. Január 2013, 18. Január 2013, 1. Február 2013 alebo 24. Február 2013 vždy od 13:00 do 15:00 v učebni Q01
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: Vybrané študijné odbory majú otvárať aj vo februári 2013. Podrobné informácie o štúdiu a prijímacom konaní nájdete na http://www.pef.mendelu.cz/cz/pro_uchazece