Gaudeamus® 2016

Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Ulice Valtická 337
PSČ 691 44
Mesto Lednice
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 519 367 220
Fax +420 519 367 222
E-mail info@zf.mendelu.cz
Web www.zf.mendelu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 24. 6. 2013
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, prospech zo SŠ, talentové, pohovor
Zameranie prijímacích skúšok na predmety Biológia
Vzor prijímacích skúšok www.zf.mendelu.cz/cz/uredni_deska

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 20. 3. 2013
Poplatok za podanie prihlášky 440 až 590 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 809
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 265
Úspešnosť prijatia v minulom období 33 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Biológia
Termín dňa otvorených dverí 16. 1., 6. 2. a 27. 2. 2013
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: Prijímacie skúšky len pre študijný program Záhradná a krajinná architektúra, ostatné programy podľa výsledkov SŠ.