Gaudeamus® 2016

Provozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Provozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ulice Kamýcká 129
PSČ 165 21
Mesto Praha 6 - Suchdol
Kraj Praha
Štát Česká republika
Telefón +420 224 384 345
Fax +420 224 382 326
E-mail bernikova@pef.czu.cz
Web www.pef.czu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS, ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 6. - 10. 6. 2016
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.pef.czu.cz/cs/?r=4054

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2016
Poplatok za podanie prihlášky 500,- Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 7 635
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 2 000
Úspešnosť prijatia v minulom období 26%

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika, český jazyk
Termín dňa otvorených dverí 22. - 23. 1. 2016
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: