Gaudeamus® 2016

Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezská univerzita v Opavě

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezská univerzita v Opavě
Ulice Bezručovo náměstí 13
PSČ 746 01
Mesto Opava
Kraj Moravskoslezský
Štát Česká republika
Telefón +420 553 684 246
Fax +420 553 716 948
E-mail prijimacky@fpf.slu.cz
Web www.fpf.slu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 28. 5. - 4. 6. 2016
Forma prijímacích skúšok SCIO testy, vlastná forma testov, ústnej pohovor, talentové skúšky
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.fpf.slu.cz/studium/prijimaci-rizeni/2008-2009/testy2008/index_html

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 29. 2. 2016
Poplatok za podanie prihlášky 290, 490, 580 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 635
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 525
Úspešnosť prijatia v minulom období 83 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 3. 2. 2016
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: