Gaudeamus® 2016

Fakulta veřejných politik
Slezská univerzita v Opavě

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta veřejných politik
Slezská univerzita v Opavě
Ulice Olbrichova 625/25
PSČ 746 01
Mesto Opava
Kraj Moravskoslezský
Štát Česká republika
Telefón +420 553 684 841
Fax +420 553 684 839
E-mail dekanat@fvp.slu.cz
Web www.fvp.slu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania Apríl - máj
Forma prijímacích skúšok SCIO testy, vlastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 29. 2. 2016
Poplatok za podanie prihlášky 290, 490, 580 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 434
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 179
Úspešnosť prijatia v minulom období 41 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 20. 1. 2016
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: