Gaudeamus® 2016

Matematický ústav
Slezská univerzita v Opavě

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Matematický ústav
Slezská univerzita v Opavě
Ulice Na Rybníčku 626/1
PSČ 746 01
Mesto Opava
Kraj Moravskoslezský
Štát Česká republika
Telefón +420 553 684 680
Fax
E-mail jana.sindlerova@math.slu.cz
Web www.math.slu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania Jún 2016
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 29. 2. 2016
Poplatok za podanie prihlášky 290, 490, 580 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 100
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 50
Úspešnosť prijatia v minulom období 50 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov matematika
Termín dňa otvorených dverí 13. 1. 2016
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: