Gaudeamus® 2016

Obchodně podnikatelská fakulta
Slezská univerzita v Opavě

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Obchodně podnikatelská fakulta
Slezská univerzita v Opavě
Ulice Univerzitní náměstí 1934/3
PSČ 733 40
Mesto Karviná
Kraj Moravskoslezský
Štát Česká republika
Telefón +420 596 398 111
Fax +420 596 312 069
E-mail dekanat@opf.slu.cz
Web www.opf.slu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 6. - 10. 6. 2016
Forma prijímacích skúšok SCIO testy, vlastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.opf.slu.cz/news/news.php?id=clanek_detail

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 29. 2. 2016
Poplatok za podanie prihlášky 290, 490, 580 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium *
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu *
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Ekonómia, matematika, základy spoločenských vied
Termín dňa otvorených dverí 13. 1. 2016
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: *Prijímacie konanie do bakalárskych študijných odborov prebieha do 31.8.2015