Gaudeamus® 2016

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ulice Trieda A. Hlinku 2
PSČ 949 76
Mesto Nitra
Kraj Nitriansky
Štát Slovensko
Telefón +421 37 64 15 543
Fax +421 37 64 15 494
E-mail studfapz@uniag.sk
Web www.fapz.uniag.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 9. – 10. 6. 2014
Forma prijímacích skúšok podľa prospechu zo SŠ, pohovor
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 4. 2104
Poplatok za podanie prihlášky 33€, resp. 31€ (e-prih.)
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium651
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu641
Úspešnosť prijatia v minulom období 98 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky:Na fakulte sa realizuje vzdelávanie v súlade s ECTS. Školné na externej platenej forme štúdia v zmysle Poriadku poplatkov.