Gaudeamus® 2016

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ulice Trieda A. Hlinku 2
PSČ 949 76
Mesto Nitra
Kraj Nitriansky
Štát Slovensko
Telefón +421 37 64 15 384
Fax +421 37 64 15 387
E-mail studfbp@uniag.sk
Web www.fbp.uniag.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania 12.-13.6.2014
Forma prijímacích skúšok podľa prospechu zo SŠ, pohovor
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30.4.2014
Poplatok za podanie prihlášky 35€, resp. 30€ (e-prih.)
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium483
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu419
Úspešnosť prijatia v minulom období 87 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 7.2.2014
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: Na fakulte sa realizuje vzdelávanie v súlade s ECTS. Školné na externej platenej forme štúdia v zmysle Poriadku poplatkov.