Gaudeamus® 2016

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ulice Trieda A. Hlinku 2
PSČ 949 76
Mesto Nitra
Kraj Nitriansky
Štát Slovensko
Telefón +421 37 64 15 125
Fax
E-mail prijimacie.konanie@is.uniag.sk
Web www.fem.uniag.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 18. – 20. 6. 2014
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov, podľa prospechu zo SŠ, pohovor
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 21.3.2014
Poplatok za podanie prihlášky 40€, resp. 35€
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium1 231
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu430
Úspešnosť prijatia v minulom období 35 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: Na fakulte sa realizuje vzdelávanie v súlade s ECTS. Školné na externej platenej forme štúdia v zmysle Poriadku poplatkov.