Gaudeamus® 2016

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ulice Trieda A. Hlinku 2
PSČ 949 76
Mesto Nitra
Kraj Nitriansky
Štát Slovensko
Telefón
Fax
E-mail dekfesrr@uniag.sk
Web www.fesrr.uniag.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 17. – 18.6.2014
Forma prijímacích skúšok podľa prospechu zo SŠ, pohovor
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31.03.2014
Poplatok za podanie prihlášky 35€
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium381
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu212
Úspešnosť prijatia v minulom období 56 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: Na fakulte sa realizuje vzdelávanie v súlade s ECTS. Školné na externej platenej forme štúdia v zmysle Poriadku poplatkov.