Gaudeamus® 2016

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ulice Trieda A. Hlinku 2
PSČ 949 76
Mesto Nitra
Kraj Nitriansky
Štát Slovensko
Telefón +421 37 64 15 412
Fax +421 37 64 15 444
E-mail dekfzki@uniag.sk
Web www.fzki.uniag.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania Apríl/máj 2014
Forma prijímacích skúšok podľa prospechu zo SŠ, talentové
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30.04.2014
Poplatok za podanie prihlášky 25/ 20€, TS* 35/30€
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium321
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu200
Úspešnosť prijatia v minulom období 62 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 24.01.2014
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: Na študijné programy s povinnou talentovou prijímacou skúškou je termín podania prihlášky do 28.02.2014. Prípravu pre úspešné zloženie prijímacej talentovej skúšky je možné absolvovať na kurzoch organizovaných fakultou. Poplatok za podanie prihlášky je znížený len v prípade podania elektronicky cez UIS. Školné na externej forme je spoplatnené v zmysle platnej legislatívy v SR a Poriadku poplatkov SPU v Nitre. *Talentové skúšky