Gaudeamus® 2016

Technická fakulta
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Technická fakulta
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ulice Trieda A. Hlinku 2
PSČ 949 76
Mesto Nitra
Kraj Nitriansky
Štát Slovensko
Telefón +421 37 64 15 488
Fax
E-mail
Web www.tf.uniag.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania 10. – 11.6.2014
Forma prijímacích skúšok podľa prospechu zo SŠ, pohovor
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31.3.2014
Poplatok za podanie prihlášky 35€
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 24.1. a 19.2.2014
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: Na fakulte sa realizuje vzdelávanie v súlade s ECTS. Školné na externej platenej forme štúdia v zmysle Poriadku poplatkov.