Gaudeamus® 2016

Fakulta architektúry
STU Bratislava

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta architektúry
STU Bratislava
Ulice Nám. Slobody 19
PSČ 812 45
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 572 76224, +421 918 665 015
Fax +421 2 529 21533
E-mail so@fa.stuba.sk
Web www.fa.stuba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 9. - 19. 1. 2018
Forma prijímacích skúšok Talentové skúšky, SCIO testy
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 11. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 40 EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 423
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 266
Úspešnosť prijatia v minulom období 63 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí Noc architektury winter edition (15. 2. 2018), summer edition (14. 6.2018)
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: Prípravné kurzy sú organizované v rámci ďalšieho vzdelávania pre verejnosť.