Gaudeamus® 2016

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
STU Bratislava

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
STU Bratislava
Ulice Radlinského 9
PSČ 812 37
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 593 25107, +421 918 674 239
Fax +421 2 524 95381
E-mail anna_balogova@stuba.sk
Web www.fchpt.stuba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania bez prijímacej skúšky
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 4. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 20 EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 299
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 1 157
Úspešnosť prijatia v minulom období 89 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Chémia, matematika, fyzika, biológia
Termín dňa otvorených dverí 29. 1. - 2. 2. 2018, Chemshow 26. 6. 2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: Prípravné kurzy sú pre prijatých ucházdačov v septembri 2018.