Gaudeamus® 2016

Fakulta elektrotechniky a informatiky
STU Bratislava

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta elektrotechniky a informatiky
STU Bratislava
Ulice Ilkovičova 3
PSČ 812 19
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 602 91111, +421 2 602 91779
Fax +421 2 654 20415
E-mail pgo@fei.stuba.sk
Web www.fei.stuba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania Bez prijímacej skúšky
Forma prijímacích skúšok Podľa prospechu zo SŠ, SCIO testy
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 4. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 20 EUR elektronicky, 50 EUR nevyplnená elektronicky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 225
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 1 221
Úspešnosť prijatia v minulom období 99 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika, fyzika, informatika
Termín dňa otvorených dverí Október 2018
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: