Gaudeamus® 2016

Fakulta informatiky a informačných technológií
STU Bratislava

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta informatiky a informačných technológií
STU Bratislava
Ulice Ilkovičova 2
PSČ 842 16
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 210 22 141, +421 918 687 987
Fax +421 2 654 20 587
E-mail info@fiit.stuba.sk
Web www.fiit.stuba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality IET - British Engineering Council UK
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania 31. 5. 2018
Forma prijímacích skúšok iné - externá časť maturity matematika
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 20 EUR/50 EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 101
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 701
Úspešnosť prijatia v minulom období 64 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika, alebo SCIO test matematika
Termín dňa otvorených dverí 15. 12. 2017
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: