Gaudeamus® 2016

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
STU Bratislava so sídlom v Trnave

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
STU Bratislava so sídlom v Trnave
Ulice ul. Jána Bottu 25
PSČ 917 24
Mesto Trnava
Kraj Trnavský
Štát Slovensko
Telefón +421 918 646 005
Fax
E-mail renata.ivancikova@stuba.sk
Web www.mtf.stuba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania Bez prijímacej skúšky
Forma prijímacích skúšok Podľa prospechu zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 20 EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 918
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 847
Úspešnosť prijatia v minulom období 92 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika, fyzika, chémia
Termín dňa otvorených dverí 7. 2. 2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: Zaujem o odborný rast, samostatnosť, tvorivosť, chuť vzdelávať sa a zodpovedný prístup k povinnostiam.