Gaudeamus® 2016

Stavebná fakulta
STU Bratislava

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Stavebná fakulta
STU Bratislava
Ulice Radlinského 11
PSČ 810 05
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 592 74466
Fax +421 2 529 67027
E-mail antonia.lascekova@stuba.sk
Web www.stuba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania Bez prijímacej skúšky
Forma prijímacích skúšok Podľa prospechu zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 4. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 20 EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 836
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 673
Úspešnosť prijatia v minulom období 81 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika, fyzika
Termín dňa otvorených dverí 8. 2. 2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: Prípravné kurzy z matematiky, fyziky a deskriptívnej geometrie sú určené pre prijatých uchádzačov a konajú sa v septembri pred začiatkom zimného semestra.