Gaudeamus® 2016

Strojnícka fakulta
STU Bratislava

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Strojnícka fakulta
STU Bratislava
Ulice Nám. Slobody 17
PSČ 812 31
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 572 96520, +421 2 572 96198
Fax +421 2 529 25749
E-mail pedagogicke@sjf.stuba.sk
Web www.sjf.stuba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania bez prijímacej skúšky
Forma prijímacích skúšok Podľa prospechu zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 20 EUR elektr. prihláška
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 539
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 447
Úspešnosť prijatia v minulom období 83 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika
Termín dňa otvorených dverí 19. 10. 2017, 8. 2. 2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: