Gaudeamus® 2016

Ústav manažmentu
STU Bratislava

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Ústav manažmentu
STU Bratislava
Ulice Vazovova 5
PSČ 812 43
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 918 669 138, +421 918 669 116
Fax
E-mail katarina.matuskova@stuba.sk,silvia.kleinova@stuba.sk
Web www.um.stuba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO**, NIE*
Termín prijímacieho konania 7. - 8. 6. 2018
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, poďla prospechu zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 4. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 20 EUR elektronicky, 50 EUR nevyplnená elektronicky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 66
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 49
Úspešnosť prijatia v minulom období 74 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov matematika, fyzika (uchádzači o ŠP Investičné plánovanie v priemyselnom podniku)
Termín dňa otvorených dverí 15. 2. 2018
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: