Gaudeamus® 2016

Fakulta špeciálnej techniky
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta špeciálnej techniky
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ulice Pri parku 19
PSČ 911 06
Mesto Trenčín
Kraj Trenčiansky
Štát Slovensko
Telefón +421 32 7400 231
Fax +421 32 7400 490
E-mail beata.kopilakova@tnuni.sk
Web www.fst.tnuni.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: