Gaudeamus® 2016

Filozofická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Filozofická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Ulice Hornopotočná 23
PSČ 918 43
Mesto Trnava
Kraj Trnavský
Štát Slovensko
Telefón +421 33 5939 387
Fax
E-mail ff@truni.sk
Web www.fff.truni.sk/
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky
Termín prijímacieho konania Jún 2017
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, podľa prospechu zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 28. 2. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 35,-/38,- EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 536
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu328
Úspešnosť prijatia v minulom období 61 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 25. 1. 2017
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: