Gaudeamus® 2016

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavská univerzita v Trnave

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavská univerzita v Trnave
Ulice Univerzitné námestie 1
PSČ 918 43
Mesto Trnava
Kraj Trnavský
Štát Slovensko
Telefón +421 33 5939 450
Fax
E-mail lubica.valcuhova@truni.sk
Web www.truni.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky
Termín prijímacieho konania Jún 2017
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 45,- EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 650
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu600
Úspešnosť prijatia v minulom období 92 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 25. 1. 2017
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: