Gaudeamus® 2016

Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Ulice Priemyselná 4
PSČ 918 43
Mesto Trnava
Kraj Trnavský
Štát Slovensko
Telefón +421 33 5939 525
Fax
E-mail lubica.cepkova@truni.sk
Web www.truni.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania Jún 2017
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 35,- EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 060
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu786
Úspešnosť prijatia v minulom období 74 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 25. 1. 2017
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: