Gaudeamus® 2016

Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Ulice Hornopotočná 23
PSČ 918 43
Mesto Trnava
Kraj Trnavský
Štát Slovensko
Telefón +421 33 5939 617
Fax +421 33 5913 021
E-mail prf@truni.sk
Web www.iuridica.truni.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania Jún 2017
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 60,- EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 327
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu244
Úspešnosť prijatia v minulom období 75 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 25. 1. 2017
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: