Gaudeamus® 2016

Teologická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Teologická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Ulice Kostolná 1
PSČ 814 99
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 5277 5416, - 10
Fax
E-mail dekan.tf@truni.sk
Web www.tftu.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania Jún 2017
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky 30,-/35,- EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 25 (rok 2016 po 1. kole)
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu22 (rok 2016 po 1. kole)
Úspešnosť prijatia v minulom období 88 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 25. 1. 2017
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: