Gaudeamus® 2016

Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Liberci

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Liberci
Ulice Studentská 2
PSČ 461 17
Mesto Liberec
Kraj Liberecký
Štát Česká republika
Telefón +420 485 351 111
Fax +420 485 352 229
E-mail ef@tul.cz
Web www.ef.tul.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.hf.tul.cz/index.php?pgID=19

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: