Gaudeamus® 2016

Fakulta strojní
Technická univerzita v Liberci

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta strojní
Technická univerzita v Liberci
Ulice Studentská 2
PSČ 461 17
Mesto Liberec
Kraj Liberecký
Štát Česká republika
Telefón +420 485 353 236
Fax +420 485 353 535
E-mail daniela.stejskalova@tul.cz
Web www.fs.tul.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: