Gaudeamus® 2016

Fakulta sociálnych vied
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta sociálnych vied
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Ulice pracovisko Bučianska 4/A
PSČ 917 01
Mesto Trnava
Kraj Trnavský
Štát Slovensko
Telefón +421 33 55 65 525
Fax
E-mail fsv@ucm.sk
Web www.fsvucm.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 15. 5. 2018
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 838
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu750
Úspešnosť prijatia v minulom období 89 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: