Gaudeamus® 2017

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Ulice Moskevská 54
PSČ 400 96
Mesto Ústí nad Labem
Kraj Ústecký
Štát Česká republika
Telefón +420 475 284 608
Fax
E-mail vladislava.vitakova@ujep.cz
Web www.fse.ujep.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky *
Termín prijímacieho konania *
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok fse1.ujep.cz/00_prijimacky.asp

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky marec 2018
Poplatok za podanie prihlášky 500 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 700
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 481
Úspešnosť prijatia v minulom období 68 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 25. 1. 2018
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: * Bližšie informácie o podmienkach a termínoch prijímacieho konania na ak.rok 2018/2019 nájdete na webe UJEP: www.ujep.cz/cs/ v sekcii Štúdium-Pre uchádzačov.