Gaudeamus® 2017

Fakulta výrobních technologií a managementu
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta výrobních technologií a managementu
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Ulice Pasteurova 7
PSČ 400 96
Mesto Ústí nad Labem
Kraj Ústecký
Štát Česká republika
Telefón +420 475 285 511
Fax
E-mail kontakt@fvtm.ujep.cz
Web http://www.fvtm.ujep.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky *
Termín prijímacieho konania *
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky marec 2018
Poplatok za podanie prihlášky 500 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 251
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 207
Úspešnosť prijatia v minulom období 82 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 25. 1. 2018
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: * Bližšie informácie o podmienkach a termínoch prijímacieho konania na ak.rok 2018/2019 nájdete na webe UJEP: www.ujep.cz/cs/ v sekcii Štúdium-Pre uchádzačov.