Gaudeamus® 2017

Pedagogická fakulta
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Pedagogická fakulta
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Ulice České mládeže 8
PSČ 400 96
Mesto Ústí nad Labem
Kraj Ústecký
Štát Česká republika
Telefón +420 475 283 111
Fax
E-mail PFstudium@ujep.cz
Web www.pf.ujep.cz, www.chcemeucit.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky *
Termín prijímacieho konania *
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok pf.ujep.cz/index.php?option=com_content

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky marec 2018
Poplatok za podanie prihlášky 500 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 202
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 558
Úspešnosť prijatia v minulom období 46 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 25. 1. 2018
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: * Bližšie informácie o podmienkach a termínoch prijímacieho konania na ak.rok 2018/2019 nájdete na webe UJEP: www.ujep.cz/cs/ v sekcii Štúdium-Pre uchádzačov.