Gaudeamus® 2016

Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave
Ulice Odbojárov 10
PSČ 820 05
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 250 117 528
Fax
E-mail jan.papula@fm.uniba.sk
Web www.fm.uniba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: