Gaudeamus® 2017

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ulice Štefánikova 67
PSČ 949 74
Město Nitra
Kraj Nitriansky
Stát Slovensko
Telefon +421 37 6408 450
Fax +421 37 6408 500
E-mail prijimackyff@ukf.sk
Web www.ff.ukf.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality žádný
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky NE
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení 12. - 16. 6. 2017
Forma přijímacích zkoušek podle prospěchu ze SŠ, talentové zkoušky
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce31. 3. 2017
Poplatek za podání přihlášky 25,-/30,- EUR
Počet zájemců o bakalářské presenční studium
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu
Úspěšnost přijetí v minulém období

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů)
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 16. 2. 2017
Organizujeme přípravné kurzy

Komentář a specifické požadavky: