Gaudeamus® 2016

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ulice Kraskova 1
PSČ 949 74
Mesto Nitra
Kraj Nitriansky
Štát Slovensko
Telefón +421 37 6408 751
Fax +421 37 6408 751
E-mail dekanatfsv@ukf.sk
Web www.fsv.ukf.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality žádný
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania 12. - 16. 6. 2017
Forma prijímacích skúšok podľa prospechu zo SŠ, talentové skúšky
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 25,-/30,- EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 16. 2. 2017
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: