Gaudeamus® 2016

Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ulice Tajovského 10
PSČ 975 90
Mesto Banská Bystrica
Kraj Banskobystrický
Štát Slovensko
Telefón +421 48 446 2111
Fax
E-mail lucia.horvatova@umb.sk
Web www.ef.umb.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 11. - 14. 6. 2018
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2018. Na základe rozhodnutia vedenia fakulty može byť vyhlásená 2.etapa na podávanie prihlášok pre jednotlivé študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia
Poplatok za podanie prihlášky 35 EUR, 32 EUR el.prihláška
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 645
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 520
Úspešnosť prijatia v minulom období 81 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí November 2017, Január 2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku je oslobodený uchádzač, ktorý absolvuje test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady (OSP). Na štúdium budú prijati uchádzači, ktorých percentil v teste všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzi Obecné studijní předpoklady (OSP) bude rovnaký alebo vyšší ako 35. Test možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio v priebehu akademického roka 2017/2018 v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách (termín 26.5.2018 už nie je možné akceptovať). Test VŠP resp. OSP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom se započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok.